Preventieve mondzorg

Preventie

“Voorkomen is beter dan genezen” is één van onze kernwaarden. De reden waarom juist preventie bij ons zo hoog in het vaandel staat is omdat de noodzaak daartoe zeer hoog is.

De landelijke preventie in mondgezondheid heeft de afgelopen 50 jaar een belangrijke rol gespeeld waardoor steeds meer ‘bijzondere zorggroepen’ met een gave dentitie in de instelling worden opgenomen.

Echter gaat het vanaf dit punt vaak mis. Wij hebben in de afgelopen jaren talloze casussen gezien waarbij gave gebitten verloren gaan. Cliënten zijn vaak niet meer in de positie de eigen tanden en kiezen te verzorgen.

Geridental streeft ernaar om via een ‘preventieplan’ cliënten met eigen tanden en kiezen intensief te monitoren op het gebied van mondhygiëne.

Hoe gaan we te werk?

  • Elke cliënt krijgt bij ons een individueel mondzorgplan. Dit houdt in dat er in het zorgdossier, per cliënt een individueel plan wordt gemaakt waarin wordt weergegeven hoe de dagelijkse mondhygiëne uitgevoerd dient te worden. Bij het tot stand komen van dit mondzorgplan wordt rekening gehouden met zowel lichamelijke- als cognitieve beperkingen van de cliënt.
  • Regelmatige controle van de mondhygiëne. Een bestaand mondzorgplan heeft alleen waarde indien deze ook dagelijks wordt uitgevoerd. Dit is tevens de kracht van Geridental. Wij onderscheiden ons door regelmatig een ‘controle mondhygiëne’ uit te voeren. Hierin evalueren, instrueren en motiveren wij het zorgpersoneel om de mondhygiëne bij cliënten op peil te houden.
  • De mondhygiënisten van Geridental nemen alle cliënten met eigen tanden en kiezen op in een recall systeem van 2 tot 3 maanden. Tevens worden cliënten met een volledig kunstgebit elke 3 maanden gecontroleerd op mondhygiëne.