Educatie

“An investment in knowledge pays the best interest”

Jarenlang hebben sommige van onze professionals in verschillende instellingen ‘gedweild met de kraan open’. Regelmatige gebitsreinigingen en instructies leiden helaas niet tot een structurele verbetering van de mondhygiëne. Dit is een landelijk fenomeen op het gebied van mondzorg in instellingen.

Structurele educatie

Bij het vormen van Geridental streven wij naar daadwerkelijke verbetering van mondgezondheid door structurele educatie van het zorgpersoneel. Professionele mondzorg is geen vervanging  van de dagelijkse, reguliere mondverzorging. Onze visie is om de mondzorg in instellingen zodanig te implementeren dat de instelling zelfstandig ons ‘preventieplan’ als onderdeel van de ADL kan handhaven.

Modulair

Om dit te realiseren leiden wij zorgpersoneel op tot mondzorgcoördinator in een 6-delige module. Daarnaast scholen wij al het zorgpersoneel in een 2-urige module. Na deze scholing is het zorgpersoneel o.a. in staat om de juiste mondverzorging toe te passen, het belang van een goede mondhygiëne te erkennen en pijnsymptomen te herkennen.